Duidelijkheid over uw privacy

Privacy verklaring

Schade-expert.info , gevestigd aan Planthofsweg 43 7601 PH Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Schade-expert.info verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:
Gegeven Formulier
Je voornaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’
Je achternaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’
Je voor- en achternaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Vraag meer informatie!’
Je e-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vraag meer informatie!’
Je telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vraag meer informatie!’
Waarmee kunnen onze experts je helpen? Wordt gevraagd in formulier; ‘Vraag meer informatie!’
Hoe kunnen wij je helpen? Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schade-expert.info. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Schade-expert.info bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van Schade-expert.info verwerkt, de reden waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.
Gegeven Waarom vragen wij u dit? Grondslag Bewaartermijn
Je voornaam Zodat wij je correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met je opnemen Met je toestemming 1 maand*
Je achternaam Zodat wij je correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met je opnemen Met je toestemming 1 maand*
Je voor- en achternaam Zodat wij je correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met je opnemen Met je toestemming 1 maand*
Je e-mailadres Zodat wij per mail contact met je kunnen opnemen in geval dat je telefonisch niet bereikbaar bent. Wanneer je je mailadres naar ons toe stuurt voor het ontvangen van een van onze PDF-downloads, zoals een checklist, sturen wij je maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief. Je kunt je voor deze nieuwsbrief ten alle tijde uitschrijven. Met je toestemming 1 maand*
Je telefoonnummer Zodat wij je snel terug kunnen bellen om je van meer informatie te voorzien Met je toestemming 1 maand*
Waarmee kunnen onze experts je helpen? Zodat wij meer informatie krijgen over waar wij je mee kunnen helpen Met je toestemming 1 maand*
Hoe kunnen wij je helpen? Zodat wij meer informatie krijgen over waar wij je mee kunnen helpen Met je toestemming 1 maand*
Ik wil mij (ook) aanmelden voor de nieuwsbrief Zodat wij weten of wij je mogen inschrijven voor onze nieuwsbrief. Met je toestemming 1 maand*
* Tenzij je een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Schade-expert.info bestaat. Je wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens. Ook wanneer je ervoor kiest om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, blijven je gegevens van dit formulier voor onbepaalde tijd bewaard. zo kunnen wij altijd je toestemming aantonen indien dit nodig blijkt te zijn.
Schade-expert.info neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schade-expert.info) tussen zit.
Het gaat hier over de zogenaamde tracking cookies. Meer hierover lees je in onze cookiesverklaring. Je kunt hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer je ons toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.
Je persoonsgegevens worden niet op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar info@schade-expert.info. Nadat deze gegevens zijn gemaild, worden deze binnen 10 seconden van de webserver verwijderd. Je IP-adres wordt in geen geval meegestuurd.
Tenzij je een klant van ons wordt. In dat geval bewaren wij je gegevens zolang Schade-expert.info bestaat. Je wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens.
Wil je een verzoek indienen om je gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen? Stuur je verzoek dan per mail naar info@schade-expert.info.
Schade-expert.info deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Schade-expert.info blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met wie delen wij je gegevens? Met welk doel
Zzp’er Rik Rik fungeert voor ons als bewerker. Hij doet voor ons de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daaromheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie, etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing@schade-expert.info om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaart deze formulieren maximaal 1 maand.

Gegevens die je via een van onze online formulieren hebt verstuurd, staan verder niet op back-ups of in de cloud, tenzij je daadwerkelijk klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Schade-expert.info bestaat. Je wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.

Daarnaast verstrekt Schade-expert.info je persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Schade-expert.info en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@schade-expert.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Schade-expert.info wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Schade-expert.info neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schade-expert.info.
Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die je invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL-verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een specialistisch stuk software (wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam hiervan niet vermeld).
 • Onze website slaat je persoonlijke gegevens niet langer op dan 10 seconden. Dit is nodig om je gegevens door te kunnen mailen. Daarna vindt direct verwijdering plaats.
 • Je IP-adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • Je IP-adres die wij naar Google Analytics sturen, is anoniem gemaakt.
 • Aangezien onze website geen persoonlijk gegevens bewaart, worden je gegevens ook niet in een back-up opgeslagen, waardoor meer informatie hierover niet relevant is.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-stapsverificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in back-ups).
 • Slechts 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden zij hier niet vermeld).
 • Slechts 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt deze persoon hier niet vermeld).
 • 088 – 888 5070
 • ma t/m vr 09:00 uur – 17:00 uur
  24/7 bereikbaar voor calamiteiten
 • Schade-expert.info
  Planthofsweg 43
  7601 PH Almelo