Een schadevaststelling die klopt

Onafhankelijke
schade-expert

Onafhankelijke
schade-expert

Komt u er niet uit met uw verzekeraar? Onze experts doen een second opinion door middel van een een onafhankelijke schadevaststelling.

Meer lezen

Direct een schade-expert
voor uw brand- of waterschade

Waarom bij ons?

  • Onafhankelijk en áltijd in uw belang
  • Wij weten precies wat kan en niet kan
  • Inclusief álle gevolgschade

  • 24/7 bereikbare schade-expert
  • Gespecialiseerd in brand- en waterschade

Is een schade-expert
altijd onafhankelijk?

En waarom is dit zo belangrijk?

Het zal u maar gebeuren.. U heeft brand gehad of er is schade ontstaan door water. Vaak weet u niet precies wat u moet doen waardoor u direct begint met het bellen van de verzekeraar. De schade-expert van de verzekeraar komt langs en verteld u dat u geen recht heeft op een schadevergoeding of dat u een zeer lage vergoeding ten opzichte van de schade kunt ontvangen. Vervolgens heeft u een groot probleem waar u niet op zat te wachten.

Hoe had het anders kunnen gaan?

Waarschijnlijk wist u niet dat u de mogelijkheid had om zelf een schade expert in te schakelen. Één die u werkelijk verder helpt. Ik hoor u denken; Wat moet dat kosten? Zo’n expert is voor u geheel gratis. Wij leggen u dit verder op deze pagina uit. Wanneer u een eigen expert inschakelt, komt hij langs om de schade opnieuw te beoordelen. Deze expert beoordeeld de schade dan geheel onafhankelijk. Daar ligt namelijk de kern van het probleem.

De expert van de verzekeraar is natuurlijk niet onafhankelijk. Hij of zij werkt voor de verzekeraar of wordt hierdoor ingehuurd. Deze schade-expert wil natuurlijk goed werk verrichten voor zijn of haar werkgever of opdrachtgever en dat betekend een zo laag mogelijke uitkering aan u als klant.

Onze experts zijn in dienst van Schadeoplossing Nederland. Een onafhankelijke organisatie zonder banden met verzekeraars. Deze onafhankelijkheid maakt ons niet populair bij de verzekeraars maar daardoor kunnen wij wel een eerlijke schadevaststelling doen. Bijna al onze klanten ontvingen, nadat zij ons hadden ingeschakeld, een hogere schadevergoeding dan voordat zij ons hadden ingeschakeld.

Interessante artikelen

Schade-expertise uitgelicht

  • Lees meer

Veelgestelde vragen

Met verhelderende antwoorden

U zou kunnen denken dat zo’n eigen schade expert een veel te dure aangelegenheid wordt en omdat u al schade heeft geleden wilt u niet met nog meer financiële lasten te maken krijgen. Heel begrijpelijk en zelfs de overheid heeft daar begrip voor. Zoveel zelfs dat zij meerdere wetten in het leven hebben geroepen om u bij te staan.

In de wet is opgenomen dat u recht hebt op een eigen schade expert. Deze wordt ook wel contra expert genoemd (letterlijke vertaling: tegen-expert). Doordat u er recht op hebt heeft de overheid ook besloten dat de kosten hiervoor betaald moeten worden door de verzekeraar. Een voorwaarde is wel dat u werkelijk verzekerd bent. Op deze manier kost een eigen schade expert u niets want wij declareren onze kosten voor schade expertise bij uw verzekeraar. Onder andere hiervoor heeft u ook continu uw verzekeringspremie betaald.

Er bestaan verschillende soorten schade experts in Nederland. Het is wel belangrijk dat u de juiste expert benaderd zodat u de juiste expertise in huis haalt. Doet u dat niet, dan loopt u kans dat u een hogere schadevergoeding misloopt.

Schadeoplossing Nederland B.V. is gespecialiseerd in brandschade, waterschade, stormschade en inbraakschade. Wij zijn bijvoorbeeld niet gespecialiseerd in letselschade en autoschade. Toch is het ook mogelijk om daarvoor uw eigen schade expert in te schakelen bij verschillende bedrijven. Let er dus goed op dat u de juiste expert inschakelt. Kijk ook op Google en Facebook naar de verschillende reviews. Wat zeggen mensen over uw gevonden expertisebureau?

Wat een schade expert doet is zeer afhankelijk van zijn specialisatie en hoe deze is ingeschakeld. Wanneer deze expert is ingeschakeld door uw verzekeraar (en dus niet uw eigen expert is), dan kijkt hij of zij voornamelijk naar de oppervlakkige schade. Vooral bij waterschade door bijvoorbeeld daklekkage is dit ‘not done.’ Een eigen expert kijkt verder naar bijvoorbeeld de gevolgschade en daarmee wordt niet alleen de schade onder de vloer bedoeld maar bijvoorbeeld ook de verloren omzet van uw winkel omdat deze een week gesloten moest zijn. Dit zijn voorbeelden die duidelijk laten zien wat uw winst kan zijn wanneer u ons inschakelt.

Het voordeel is simpelweg dat u sterker staat en dat uw eigen expert weet waar hij over praat. Uw eigen expert is op de hoogte van alle rechten en plichten van u als gedupeerde. Hij weet precies wat kan en wat niet kan. U kunt onmogelijk zelf alle polisvoorwaarden bestuderen alvorens de expert van de verzekeraar langs komt. Het is dus ook onmogelijk om er alleen sterk voor te staan.

Zoals eerder besproken bestaan er verschillende specialisaties in schadeland. Er is een specialisatie voor letselschade, bevingsschade, autoschade, brandschade, waterschade, aansprakelijkheidsschade etc. etc. Wanneer u schade heeft geleden moet u op zoek gaan naar de juiste contra-expert en dan niet enkel en alleen de expert van de verzekeraar inschakelen. Deze heeft u ook nodig maar daarnaast heeft u ook een eigen expert nodig om sterk te staan en daarmee een hogere schadevergoeding te ontvangen. Waarom twee experts? De expert van de verzekeraar is verplicht en uw eigen schade expert is optioneel maar sterk aan te raden.

Wanneer u op zoek gaat naar een contra-expert, zorg er dan vooral voor dat het gekozen expertisebureau is gespecialiseerd in niet meer dan 4 soorten schades. Wanneer een expertisebureau over veel meer specialisaties beschikt, is het maar net de vraag in hoeverre zij werkelijk gespecialiseerd zijn of dat zij van alles een beetje weten. Schadeoplossing Nederland B.V. heeft zich gespecialiseerd in maximaal 4 soorten schades. Namelijk brandschade, waterschade, stormschade en inbraakschade.