Home / Lekkage / lekkage in huis?

Wij helpen je graag verder.

Lekkage in huis, hoe is dat verzekerd?

Lekkage in huis is een veelvoorkomend probleem dat grote gevolgen kan hebben voor de woning en de bewoners. Een lekkage kan ontstaan door verschillende oorzaken, zoals een kapotte waterleiding, een verstopte afvoer of een lekkend dak. Als de lekkage in huis niet op tijd wordt opgemerkt en verholpen, kan dit leiden tot schimmelvorming, waterschade aan muren en plafonds, en zelfs gezondheidsproblemen. In dit artikel bespreken we wat er bij lekkage vergoed wordt door de verzekering en hoe je contact met ons kan opnemen om de schadevergoeding te maximaliseren.

Lekkage in huis door een gesprongen waterleiding.

Verzekering en lekkage

Lekkage kan grote schade in huis veroorzaken en daarom is het belangrijk om te weten wat er vergoed wordt door de verzekering. Hieronder bespreken we wat wel en niet gedekt is bij een lekkage in huis.

Wat vergoedt de verzekering bij lekkage?

Als je een opstalverzekering hebt, dan is lekkage in principe gedekt. Dit betekent dat de verzekering de kosten vergoedt die gemaakt moeten worden om de gevolgschade te herstellen. Let op: de verzekering vergoedt alleen de gevolgschade en niet de reparatie van de oorzaak van de lekkage zelf. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Wat is gedekt bij lekkage?

Lekkage kan verschillende vormen aannemen en daarom is het belangrijk om te weten wat er precies gedekt is bij lekkage. Over het algemeen wordt de volgende schade gedekt:

  • Waterschade aan muren, plafonds en vloeren
  • Schimmelvorming als gevolg van de lekkage in huis
  • Kosten voor het opsporen van de lekkage
  • Kosten voor het herstellen van de gevolgschade

Wat wordt er vergoed bij waterschade?

Als gevolg van lekkage in huis kan waterschade ontstaan aan muren, plafonds en vloeren. De verzekering vergoedt deze schade als de oorzaak van de lekkage gedekt is. Het is belangrijk om de schade zo snel mogelijk te melden bij de verzekeraar en de nodige maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Om de vergoeding voor de aangerichte schade te maximaliseren, is het raadzaam dat u naast uw verzekeraar, ook onze contra-expertise inschakelt. Wij kunnen u helpen bij het claimen van de vergoeding. Daarna kunnen we helpen bij het herstel van de gevolgschade door dit volledig voor u te coördineren.

Lekkage door regen

Een veelvoorkomend probleem bij oudere huizen is lekkage door regen. Vooral platte daken zijn gevoelig voor dit soort lekkages. Bij hevige regen kan er water op het dak blijven liggen, waardoor het water door oude dakbedekking kan dringen. Ook kan de afvoer verstopt raken, waardoor het water niet weg kan lopen en zich een weg naar binnen zoekt.

Wat vergoedt de verzekering bij lekkage door regen?

Bij lekkage door regen wordt meestal alleen de schade vergoed die direct door het water is veroorzaakt. Schade aan het dak of de dakbedekking wordt over het algemeen niet vergoed, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis zoals een storm. Denk aan een dakpan die op je platte dak is gevallen.

Wat te doen bij lekkage door regen?

Als je last hebt van lekkage door regen, is het belangrijk om zo snel mogelijk een expert in te schakelen. Deze kan de oorzaak van de lekkage opsporen en zoeken naar een passende oplossing. In sommige gevallen kan het dak gerepareerd worden, maar in andere gevallen kan vervanging van bijvoorbeeld het dakleer noodzakelijk zijn.

Wat valt er onder lekkage in de woning?

Onder lekkage in de woning wordt verstaan: lekkages aan leidingen, radiatoren en sanitair. Ook lekkages aan het dak of de gevel vallen hieronder. Het is belangrijk om bij het constateren van een lekkage zo snel mogelijk actie te ondernemen, omdat de gevolgschade snel kan oplopen. Onze contra-experts kunnen u ondersteunen in het verkrijgen van een maximale vergoeding voor de geleden schade.

Verborgen gebreken en lekkage

Lekkages in huis kunnen soms het gevolg zijn van verborgen gebreken in de woning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een ondeugdelijke constructie van de woning. Maar wat zijn verborgen gebreken precies en wat zijn de gevolgen hiervan bij lekkage?

Verborgen gebreken zijn gebreken aan een woning die niet zichtbaar waren op het moment van de koop van de woning. Dit kan bijvoorbeeld een lekkend dak of een ondeugdelijke riolering zijn. Als een dergelijk gebrek later aan het licht komt, kan dit tot vervelende situaties leiden. In sommige gevallen kan de verkoper van de woning hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Als er sprake is van een verborgen gebrek, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden. In Nederland geldt een wettelijke termijn van twee jaar na ontdekking van het gebrek waarbinnen de verkoper aansprakelijk gesteld kan worden.

Specifieke lekkages

Naast de algemene informatie over lekkages in huis, zijn er ook specifieke lekkages waar gedupeerden mee te maken kunnen krijgen. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende lekkages.

– Daklekkage – Een lekkend dak kan tot waterschade en andere problemen leiden. het kan ook het gevolg zijn van verborgen gebreken in de constructie van het dak. Hierbij kan gedacht worden aan ondeugdelijk materiaal of slecht onderhoud.
– Lekkage aan het plafond, een oorzaak hiervoor kan een breuk in de leiding zijn of te maken hebben met een daklekkage.
– Vocht in de muur, Dit kan veroorzaakt worden door een lekkage in de waterleiding, een lekkend dak of zelfs een gebrekkige ventilatie.
– Riool lek onder het huis. Dit kan tot vervelende situaties leiden, zoals stankoverlast en waterschade.

Voor al deze specifieke lekkages is het belangrijk om een specialist in te schakelen om de lekkage op te sporen en te laten repareren om verdere schade te voorkomen.

Schade-expert.info helpt u verder bij lekkage in huis

Als gedupeerde wil je natuurlijk de schade zo snel mogelijk oplossen en de maximale vergoeding ontvangen van je verzekeraar. Maar hoe doe je dat? Schade-expert.info kan hierbij helpen.

Schade-expert.info is gespecialiseerd is in het vaststellen van water- en brandschade. Wij helpen gedupeerden met het verkrijgen van de maximale vergoeding voor bijvoorbeeld de gevolgschade van lekkage. Dit doen wij met behulp van contra-expertise.

Doe vandaag nog een melding van je lekkage in huis. Bij calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar en voor minder dringende zaken kun je ons bellen tijdens kantooruren.

De Nederlandse overheid heeft wettelijk bepaald dat verzekeraars de redelijke kosten voor contra-expertise moeten betalen aan klanten die een inboedel- en/of opstalverzekering hebben afgesloten bij hen. Onze kosten zijn altijd redelijk. Daarom zul je als verzekerde nooit een rekening van ons ontvangen. De gedachte achter deze wet is dat gedupeerden er niet alleen voor hoeven te staan tegenover een verzekeringsmaatschappij.

Deel deze informatie!

Jouw eigen expert

Schade melden

Gaat het om een aansprakelijkheidskwestie? *

Wil jij ook meer resultaat en minder zorgen?

Meld bij ons de schade aan je woning en ontvang direct hulp!

Snel, eenvoudig en goed resultaat!

Meer vergoeding in
4 eenvoudige stappen

Stap 1

Schade melden

Je kunt bij ons je schade melden door te bellen of door het formulier op deze pagina in te vullen. Wij vragen niet direct al je gegevens omdat wij je privacy erg belangrijk vinden.

Stap 2

Schadevaststelling

We stellen de schade vast. Hiervoor komen wij meestal bij je langs. Onze onafhankelijke experts zijn zeer ervaren in het vaststellen van schade en kijken naar álle gevolgschade.

Stap 3

Wij gaan in gesprek

De bevindingen van onze experts en die van je verzekeraar, worden naast elkaar gelegd en besproken. Wij maken ons sterk voor het maximaliseren van jouw vergoeding.

Stap 4

Meer vergoeding!

Er is meer dan 90% kans dat je door onze hulp een hogere vergoeding ontvangt. De uiteindelijke vergoeding van de verzekeraar wordt rechtstreeks op je rekening gestort en van ons ontvang je nog steeds geen factuur.